Slektshistorie

 Historier om familien 

  Skuter med tilknytting til Stølen

  Stølen

  Danmarksfarten + annet stoff

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                           Arvid Bentsen © 2007 • Privacy Policy • Terms of Use

www.havsvale.com

    

Historier og hendelser knyttet til Støleslekta.

 

 

Det er mange historier klyttet til slekta og som ikke bør gå i glemmeboka. De fleste er hentet fra Bent Bentsen sin slektshistorie.

 

 Hans Christian  og Sofie    Bentsen

 - Oppvekst og sjømann

   - Siste reis med Spener

    Harde tak tak Stølen for Sofie

 

 Andre historier knyttet til Stølen

 - Farvels forlis

Historier knyttet til Takma og Abrahams Bentsen sin tid ombord der.

 TAKMA

 - Takma's eiere

   - Vanskelige tider 1914-1917

Emma og Abrahams   bryllupsreise med Takma

1. Emma og Abrahams bryllupsreise 

2. Opplevelser i Uruguay

3.  På vei Nordover

4.  Hjemkomst