Slektshistorie

 Historier om familien 

  Skuter med tilknytting til Stølen

  Stølen

  Danmarksfarten + annet stoff

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Arvid Bentsen © 2007 • Privacy Policy • Terms of Use

www.havsvale.com

STØLEN I SØGNE

Stølen er ei lita bygd eller grend, ved sjøen, i Søgne, ca 3,5 km vest for Lunde. Den var opprinnelig en del av grn. 32 Hallandvik og tilhørte br.nr. 4. I 1830-årene ble Stølen skjøtet ut som egen eiendom og fikk brn.5. Stølen er siden blitt delt opp i flere bruk.

 

Hallandvig (gnr.32) betyr ifølge navnegranskerne et sted der landet skråner nedover, og dette stemmer med landskapet der. Det har sannsynligvis bodd folk der helt fra vikingtiden.

Det var på ei øy som tilhørte Hallandvig-gården at det sensasjonelle funnet av en hodeskalle og andre benrester av et eller flere mennesker ble funnet i 1995. Skallen viste seg i ha tilhørt en kvinne, og er den er etter vitenskapelige undersøkelser vurdert å være ca. 8500 år, dvs. fra steinalderen. Dette er det eldste funn av menneskerester i Norge.

Like i nærheten av dette funnstedet på Hummervikholmen, ble det tidligere funnet

flere gjenstander fra steinalderen på Ole Hallandsviks eiendom: korsformet kølle, egg-stykke av tresidig rettøks, og fragment av sort bergart. Dette viser at mennesker har holdt til her langt tilbake i tiden.

 

Stølen var regnet som utmart eller støl under Hallandvig. I eldre dokumenter brukes navnet Bjåen, Bjåneset og Bjåholmen. (støl er synonym for bjå).
Det meste av Stølen tilhørte bruksnr. 4 på Hallandvig. En mindre del tilhørte brn. 8 og bnr. 6. På alle disse teigene var der dyrket mark, og på bnr. 8 var der i sin tid satt op en utløe der høyet hunne lagres.                         

Hallandvig ligger som en kile mellom gnr. 32 Oftenes og gnr 34 Ormestad. Det er rimelig å tro at Oftenes og Hallandvig har vært en gårdsenhet langt tilbake i tiden. På første halvdel av 1600-tallet var Hallandvig delt i 2 bruk.

På det ene satt Knud Syvertsen og på det andre Gullov Torbjørnsen, hver av dem med 1 hud.