Slektshistorie

 Historier om familien 

  Skuter med tilknytting til Stølen

  Stølen

  Danmarksfarten + annet stoff

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                           Arvid Bentsen © 2007 • Privacy Policy • Terms of Use

www.havsvale.com

  Båter og skuter med tilknytting til Stølen

  

Faktarute

TAKMA tidligere dansk ANNA & MATHIAS

Brigg

Bygd i 1890 ved Søren Abrahamsens verft, Nordby, Fanø, Danmark

Tonnasje; 250 brt, 219 netto

Mål; 117,2 - 25,8 - 12,6

Farter;
Rio Grande, Amerika, Nordsjøfart
Skipsfører
T. A. Christiansen 1910-13,
Abr. Bentsen 1913-17,
Claus Juel 1917-17,
Jacob Evensen 1917-17

Eier(e)
T. A. Christiansen 1910-12 (mgr. B. Balchen)
B. Balchen 1912-15
Fredriksen & Møller 1917-17 (A/S Takma)

Hjemsted

Søgne, Kristiansand 1910-17 Mandal 1917-17

Endelig skjebne
Reykjavik - Martinique. Ballast. Storm. Strandet, vrak 1917 12/12 ved Fuglevik, Island.

Tilleggsopplysninger

Siste brigg innkjøpt til Norge, og den siste briggen som var registrert i Kristiansand

Takma, Søgne, skipsfart  ved Bent Bentsen

 

En kan nevne at gjennom århundrer har Søgne hatt en hel flåte  av dekksbåter, slupper og galeaser. Noen drev lastetransport langs kysten, og mange seilte på Danmark og Østersjølandene.

Briggen Takma Den var i aktiv fart helt fram til 1917.
Etter det var seilskutetrafikken fra Søgne slutt.

 

Mine forfedre har gjennom generasjoner vært seilskuteskippere. Min far var intet unntak. Han var sjømann fra han var 15 år. Han førte mange fartøyer i løpet av sin sjømannskariere. Men det fartøyet han kan hende hadde størst kjærlighet til, var briggen Takma.


Vinteren 1909-10 tok Abraham Bentsen styrmannsskolen, og i juni 1910 reiste han ut som styrmann med briggen Takma, som tilhørte Alfred Christiansen i Høllen.

Der var han til høsten 1912 da han begynte på skipperskolen. Etter eksamen var han i marinen, men høsten 1913 kom Abraham om bord i Takma igjen, nå som skipper.

Abraham kunne sitte kveld etter kveld og gjenoppleve sine opplevelser fra tiden om bord derNoe av dette noterte jeg ned mens jeg enda var en ung gutt. Siden ble jeg interessert i lokalhistorie og begynte å samle på alle slags opplysninger. I voksen alder fikk jeg ham til å notere ned en del. Min Søster og svoger intervjuet ham og mor på lydbånd noen år før de døde.

I fars etterlatte papirer fant jeg dessuten en notisbok, som egentlig var en slags kombinert dagbok og kladde-logg. Her er notert dato, værobservasjoner, observert posisjon, osv. Men han har også gitt rom for en del private refleksjoner, og da han hadde fått kona om bord, hendte det at også hun noterte en del.

 

Jeg har også undersøkt diverse protokoller på Statsarkivet både angående skuta, mannskap og frakten.

Det er alle disse opplysningene som til sammen danner bakgrunn for denne historien om Takma.  Det er også hentet verdifulle opplysninger fra Alise Aagedal og Einar Christiansen, datter og sønn av ekteparet Christiansen, som eide fartøyet.

Bent Bentsen

 

 TAKMA

 - Takma's eiere

  - Vanskelige tider 1914-1917

  - Emma og Abrahams bryllupsreise